De kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen

Informed consent

 

Geachte huisarts, 

 

In het kader van mijn masterproef wens ik na te gaan in hoeverre de huisartsen de regelgeving over euthanasie kennen. Hierbij wil ik beroep doen op uw bereidwillige medewerking. 

 

Op de volgende bladzijden bevindt zich een vragenlijst die zal peilen naar de kennis en de rol van huisartsen bij euthanasie. Vervolgens bevraag ik ook uw mening over vijf korte casussen. Deze vragenlijst werd opgesteld in de hoop te kunnen bijdragen aan de opleiding en informatieverstrekking over de regelgeving op euthanasie.  

 

Gelieve alvorens de volgende vragenlijst in te vullen dit informatie- en toestemmingsformulier grondig te lezen en te klikken voor akkoord. 

 

Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem, wat maakt dat uw persoonlijke gegevens beschermd en vertrouwelijk zijn. De deelname aan de enquête gebeurt vrijwillig, u kan de deelname weigeren. Er is geen vergoeding voorzien voor personen die de vragenlijst invullen. 

Indien nodig of bij vragen kan u ook contact opnemen met mij via onderstaand e-mailadres of met mijn promotor professor dr. Dirk Devroey via onderstaand telefoonnummer. 

 

Aan het invullen van deze vragenlijst zijn in principe geen gezondheidsrisico's verbonden.

 

 

 

Dank bij voorbaat, 

 


Bernadette Humy

Laatstejaarsstudent geneeskunde VUB 

Bernadette.Ablahad.Humy@vub.be

 

Promotor:

Prof. Dr. Dirk Devroey

In geval van vragen: T 02/477.43.11


Door deel te nemen aan deze survey bevestigt u dat u bovenstaande informatie gelezen heeft en akkoord gaat om deel te nemen aan dit onderzoek. U bent vrij uw deelname op ieder moment in de survey stop te zetten.Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.