DE VISIE VAN OUDEREN:​ EEN ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTINGEN ​ EN WENSEN VAN OUDEREN MET BETREKKING TOT ​ SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT BINNEN RUST- EN ​ VERZORGINGSTEHUIZEN (RVT’S)​
Beste meneer, mevrouw, 

 

In het kader van de toenemende vergrijzing stelt zich de vraag of rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) voldoende voorbereid zijn op de wensen en verwachtingen van een nieuwe generatie bewoners. Met name inzake het kunnen beleven van intimiteit en seksualiteit in RVT's vermoeden wij dat verdere afstemming noodzakelijk is. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar de verwachtingen en wensen van Vlaamse 65-plussers, die niet in woonzorgcentra wonen, op vlak van mogelijkheden tot seksualiteit en intimiteit, met een partner in woonzorgcentra. 

U behoort tot onze doelgroep, dus uw mening is voor ons belangrijk. Mogen wij u vragen volgende vragenlijst in te vullen. Dit duurt 5 minuten en is volledig anoniem. Belangrijk om te weten is dat u zelf niet van plan hoeft te zijn om in te trekken in een RVT. Ook worden er geen expliciete vragen over seks gesteld.  

U kunt tussen de verschillende pagina’s navigeren door op 'volgende' en 'vorige' te drukken. 

Door deze vragenlijst in te vullen geeft u uw akkoord voor de verwerking van uw anonieme gegevens. 

 

Dank bij voorbaat en vriendelijke groeten, 

Evan Calliauw, Liv Collin, Tina Mommaerts, Andreea Seder, Karolien Van himbeeck en Lucas Vanbossuyt (studenten geneeskunde vub) 

Onder begeleiding van Lara Vesentini, werkzaam bij onderzoeksgroep Mental Health & Wellbeing VUB.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lara Vesentini (e-mail: lara.vesentini@vub.ac.be)

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.