Het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars voor anderstalige patiënten in de huisartsenpraktijk in Vlaanderen en Brussel.

In het reeds meertalige België worden we door de toenemende multiculturaliteit als arts meer en meer geconfronteerd met anderstalige patiënten. Deze enquête heeft als doel te peilen hoe huisartsen omgaan met anderstalige patiënten in hun dagdagelijkse praktijk. Deze enquête gaat niet over communiceren met doven of slechthorenden via het gebruik van doventolken, gebarentaal of andere middelen.

Deze enquête verloopt in het kader van het behalen van mijn Masterproef Huisartsgeneeskunde. Het invullen van de enquête neemt een 5-tal minuten in beslag en gebeurt volledig anoniem. Deze gegevens zullen ook niet voor andere doeleinden dan deze masterproef worden gebruikt en zullen gecodeerd verwerkt worden. Deze enquête werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel en de VUB. U kan op ieder gewenst moment de enquête afbreken. Wanneer u op ‘Volgende’ drukt, geeft u aan akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven werd beschreven.

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

 

Beheerder: Noémie De Rop

Promotor: Prof. Dr. Johan VansintejanEen opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.