Masterproef ‘Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk: vergelijking tussen het voorschrijfgedrag en de BAPCOC-richtlijnen.’

Geachte dokter,

 

In het kader van mijn opleiding geneeskunde, leg ik een masterproef af binnen de huisartsgeneeskunde. Het onderwerp hiervan is ‘Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk: vergelijking tussen het voorschrijfgedrag en de BAPCOC-richtlijnen.’

De promotor van deze masterproef is Prof. Dr. Dirk Devroey, verbonden aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. Dit project werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel.

Deze retrospectieve studie wordt georganiseerd voor het optimaliseren van het antibioticavoorschrijfgedrag bij acute luchtweginfecties in de huisartspraktijk. Resistentie aan antibiotica is een belangrijk probleem. Om hier iets aan te kunnen veranderen, is het nuttig te weten in welke mate artsen in de eerste lijn de BAPCOC-richtlijnen die hiervoor werden opgesteld, volgen. BAPCOC of Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee is een Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk. U kan deze terugvinden via: http://www.bcfi.be/legacy_assets/antibioticagids-nl.pdf. Verder zal er ook navraag gedaan worden naar de redenen om eventueel af te wijken van de richtlijnen om zo het probleem beter te begrijpen en in de toekomst aan te pakken.

Graag vraag ik hiervoor uw medewerking.

Ik vraag u deze vragenlijst in te vullen over de LAATSTE patiënt met een acute respiratoire infectie van de bovenste en/ of onderste luchtwegen, die bij u op consultatie kwam.

In deze vragenlijst worden enkele gegevens van de patiënt, zoals leeftijd en geslacht, allergie aan antibiotica, diagnose en behandeling, bevraagd. Ook wordt er getoetst naar uw motivatieredenen voor het al dan niet voorschrijven van antibiotica. Daarnaast vraag ik u ook enkele praktijkgegevens in te vullen (omgeving waar de praktijk gevestigd is, gemiddeld aantal patiënten per week, universiteit van afstuderen, aantal jaren ervaring als huisarts en het al dan niet zijn van stagebegeleider of praktijkopleider). Al deze gegevens worden opgenomen in een databank en getoetst aan de huidige richtlijnen voor antibioticagebruik in de ambulante praktijk.

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. U kan op elk moment beslissen uw medewerking aan dit onderzoek stop te zetten, zonder opgave van reden. Deelname aan dit onderzoek wordt niet vergoed. Uiteraard is de vragenlijst ook volledig anoniem. Indien u dit wenst, heeft u recht op inzage, verbetering en wissen van gegevens. Het invullen van de vragenlijst neemt 5 minuten in beslag.

Wanneer u de vragenlijst start, bevestigt u dat u dit informatieformulier hebt gelezen en begrijpt en bent u akkoord dat Caro Van Cutsem en haar promotor, Prof. Dr. Dirk Devroey, de informatie die via deze vragenlijst wordt verzameld, kunnen bekijken.

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact met mij opnemen via e-mail (caro.van.cutsem@campusmail.be) of op het nummer 0472/43 55 93.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Caro Van CutsemEen opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.